Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych klientów i potencjalnych klientów jest Kancelaria dr Jerzy Pielichowski („Kancelaria”).

2. Korzystając ze strony  wyrażacie Państwo zgodę na postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

3. Nawiązując kontakt z Kancelarią wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celu prowadzonego kontaktu oraz w zakresie koniecznym do realizacji świadczonych dla Państwa usług Kancelarii.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w zgodzie i na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1184 ze zm.).

5. Kancelaria może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym z Kancelarią w zakresie prowadzonego kontaktu oraz realizowanych usług, a także w celach związanych ze świadczonymi dla
Kancelarii usługami, w tym usługami księgowymi i informatycznymi.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i usunięcia w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym określające obowiązki wykonywania zawodu adwokata i zachowania tajemnicy zawodowej.

7. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Na naszym serwerze zapisywane są automatycznie takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki,
typ systemu operacyjnego, adres IP oraz pliki cookies.

9. Ww. dane zbierane są w celach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Kancelarii oraz zapewnienie Państwu niezakłóconego korzystania z niej, a także w celach statystycznych. 

10. Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej lub przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, w tym na potrzeby prowadzenia z Państwem kontaktu i świadczenia na rzecz klientów Kancelarii zleconych Kancelarii usług. Dodatkowo, dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1184 ze zm.).

11. Wszelkie pytania dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: kancelaria@pielichowski.pl